BROfästet – medlemstidning

BROfästet ger information om bröstcancerbehandlades situation och BROs och bröstcancerföreningarnas verksamhet. Tidningen följer forskning och utveckling på det medicinska området och inom omvårdnad och rehabilitering.

Tidningen ingår i medlemsavgiften och utkommer med fyra nummer per år.
(Tidningen ingår också i stödmedlemskapet).

Upplaga: ca 13 500 ex.

Beställ exemplar av tidningen här

 

BROfästet 2017

Prel utgivningsplan 2017

  • 1_2017 manusstopp  6 feb   -     utgivning 17 mars
  • 2_2017 manusstopp  6 maj  -     utgivning  16 juni
  • 3_2017 manusstopp  5 sep   -     utgivning  25 sept
  • 4_2017 manusstopp 30 nov -     utgivning 17 dec

Temanummer 2017 och annonspriser - maila