Rosa oktober

De lokala bröstcancerföreningarna anordnar olika aktiviteter i landet, t.ex. föreläsningar, konserter och konstutställningar.

BRO uppvaktar riksdagens ledamöter och landstingsförbundets styrelse med årets prioriterade frågor.